ZAKRES USŁUG

świadczonych przez Kancelarie

Szeroko rozumiana pomoc prawna: od porad prawnych, przez sporządzanie i opiniowanie umów (wszelkiej niezbędnej dokumentacji prawnej) do reprezetnowania przed sądami.

1.

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm obejmuje m. in.:
1) bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców;
2) sporządzanie i analizę umów, porozumień, statutów i innych dokumentów prawnych niezbędnych w prowadzonej działalności gospodarczej;
3) kompleksową organizację i obsługę posiedzeń organów;
4) dochodzenie i windykację wierzytelności;
5) doradztwo w zakresie wystawiania weksli oraz ustanawiania innych zabezpieczeń transakcji handlowych;
6) prowadzenie postępowań rejestracyjnych;
7) postępowania upadłościowe, w tym zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych.

2.

Obsługa klientów indywidualnych

Obsługa klientów indywidualnych obejmuje m.in.
1) porady prawne;
2) weryfikację stanu prawnego nieruchomości;
3) analizę umów, w tym sprzedaży i deweloperskich;
4) sprawy spadkowe (w tym dział spadku, zachowek);
5) zniesienie współwłasności, podziały majątku;
6) sprawy o zasiedzenie i ochronę posiadania;
7) windykację długów;
8) sprawy rodzinne, alimenty, rozwody.

3.

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych I Spółdzielni

Obsługa prawna obejmuje m. in. :
1) wsparcie prawne właścicieli lokali przy zmianach sposobu zarządu nieruchomością wspólną i w sporach z deweloperem;
2) sporządzanie i weryfikację uchwał zebrań mieszkańców;
3) analizę i weryfikację umów;
4) kompleksową obsługę różnych typów spółdzielni, w tym związku lustracyjnego spółdzielni;
5) obsługę zgromadzeń organów wyżej wskazanych podmiotów.

4.

Obsługa Samorządów i innych jednostek

Obsługa prawna obejmuje m. in.:
1) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych, w tym uchwał i zarządzeń;
2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień;
3) występowanie przed sądami i urzędami, w tym sporządzanie pism procesowych;
4) zastępstwo prawne i procesowe;
5) udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach związanych z wykonywaniem zadań przez jednostkę.

OBSZAR DZIAŁANIA

Działam na terenie Warszawy, powiatu garwolińskiego i powiatu wołomińskiego, zdalnie na terenie całej Polski.